פורטל משכנתאות - משכנתא בישראל
ריבית שנתית
סכום
חודשי ההלוואה
המחשבון נועד לצרכי הערכה בלבד
חישוב ממשי ומדויק יש לערוך
.עם נותן ההלוואה טרם קבלתה
 

מחשבון משכנתא - לוח שפיצר    

:מלא את הערכים הבאים
ההחזר החודשי שמתקבל
     
ריבית
תקופה
סכום
     
             
   
יתרת הקרן
 
תשלום ריבית
תשלום קרן
חודש
             
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
.
 
.
.
.
   
.
 
.
.
.
   
.
 
.
.
.


| ראשי | | מאמרים | | פורום | | מחשבונים | | טופס בקשה למשכנתא | | קישורים |
| השוואת ריביות | | איזה ריבית קיבלת? || יצירת קשר |

webmaster1@pari.co.il האתר מופעל על ידי
 
internet explorer 6 אתר זה תוכנן לצפייה מיטבית באמצעות דפדפן
.השימוש באתר כפוף ומותנה להסכמתך לאמור בעמוד תנאי השימוש באתר. אנא קרא/י את תנאי השימוש במלואם
© 2008-2016 או בעמודי המשנה http://www.pari.co.il אתר זה מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים, אין להעתיק, לשכפל, לקשר וכיו"ב חומר מקצועי ועיצובי המופיע בעמודי
כל שימוש בחומר המופיע על גבי האתר ו/או כל קישור לחומר הנ"ל מבלי קבלת היתר חתום ע"י מפעילי האתר, יביא לשימוש בסעדים המירביים על פי חוק זכויות יוצרים